Skal du være psykolog?

Jobbet som psykolog tiltaler mange danskere. Der er tale om et meningsfyldt arbejde, hvor du har mulighed for at hjælpe andre mennesker samtidig med, at du tjener penge til dig selv. Hvis du går med en spirende psykolog i maven, så får du lidt input til emner, som du bør tænke igennem, før du beslutter dig for at gå psykologvejen.

Optagelseskrav til psykologuddannelser

Optagelseskravene til psykologuddannelsen Cand. Psych. er hårde. Der er mange om buddet og den koordinerede tilmelding til videregående uddannelser har derfor hvert år en stor opgave med at få udvalgt de bedste kandidater blandt de mange danskere, som ønsker at starte på psykologuddannelsen. For det første, så skal du rent akademisk have opnået gode karakterer fra gymnasium eller handelsgymnasium og sekundært skal du personligt have erhvervet dig yderligere erfaringer eller kompetencer, som er relevante i forhold til jobbet som psykolog. Selve uddannelsen til psykolog er også krævende, så ved at opsætte hårde optagelseskrav, så reduceres frafaldsprocenten under selve uddannelsen. Dette sikrer uddannelsesinstitutionen en mere stabil økonomi.

Personlige kvalifikationer

Selv hvis dine karakterer og øvrige kvalifikationer er tilstrækkelige til at du kan blive optaget på psykologstudiet, så er det langtfra sikkert at jobbet som psykolog er det rigtige til dig. Det kræver en stærk personlighed og et afklaret sind at hjælpe andre mennesker med deres følelsesmæssige udfordringer. Du skal på en gang kunne udvise empati, men alligevel holde en vis professionel distance, så du objektivt kan vurdere klientens symptomer og tage udgangspunkt i disse, når du skal planlægge konsultationsforløbet. Alle psykologer vil desuden med jævne mellemrum støde ind i komplicerede og udfordrende klienter, som kræver en høj grad af både faglig ballast og mental råstyrke fra psykologens side. Af hensyn til dit privatliv og en eventuel familie, så er det desuden vigtigt, at du er i stand til at lægge dit arbejde fra dig, når du holder fri. Med andre ord skal du være god til at lukke af, når der er behov for det.

Forskellige ansættelsesformer

I Danmark indgår psykologer i en lang række forskellige sammenhænge. Der findes privatpraktiserende psykologer med egen psykologpraksis, der findes erhvervspsykologer, som hjælper firmaer og deres medarbejdere med en række forskellige problemstillinger omkring medarbejderudvikling og -afvikling og derudover har en række offentlige institutioner eller myndigheder psykologer ansat i en lang række forskellige funktioner. Eksempelvis har flygtningecentre, hospitaler, behandlingshjem, ungdomstilbud og fængsler ofte en eller flere fasttilknyttede psykologer ansat på funktionærlignende vilkår. Det er individuelt fra psykolog til psykolog, hvilken ansættelsesform der ønskes. Mange lægger sig ret tidligt i deres studier fast på, hvor de bedst kan se sig selv udføre psykologgerningen, men ofte vil de psykologstuderende under uddannelsen ombestemme sig. Eksempelvis kan praktikophold under studiet være en øjenåbner, der medføre ændret karrierevalg. Som privatpraktiserende psykolog er du i høj grad din herre
(m/k) og skal både håndtere selve psykologgerningen og de mange administrative processer omkring jobbet.

Aflønning af psykologer

Danske psykologer tjener generelt godt. Hvor godt afhænger dog i høj grad af psykologen selv. Jo større arbejdsindsats, desto højere indtægt. Selv de fastansatte psykologer på hospitaler og andre offentlige institutioner har mulighed for at tjene ekstra ved at påtage sig ekstravagter eller arbejde på skæve tidspunkter. Hvis du arbejder under overenskomst, så er der faste regler for eksempelvis overtidsbetaling. Har du en privatpraktiserende praksis, så er du både sælger og leverandør af psykologydelser. Du skal markedsføre dig selv og holde dine kunder glade – eller rettere, du står reelt i den aparte situation, at jo gladere dine kunder bliver, desto ofte vil de forlade dig. Det er dog et indbygget paradoks ved psykologgerningen. Din fornemmeste opgave at få kunderne ud af butikken, så hurtigt som overhovedet muligt.

Etablering af egen psykologpraksis

Hvis du vælger at etablere dit som selvstændig psykolog med egen konsultation, så kan du med fordel etablere din virksomhed som et anpartsselskab. På den måde er det nemmere at holde privatøkonomi og firmaregnskaber adskilt og du har desuden i højere grad mulighed for at styre lønudbetalinger, så du minimerer skattebetalinger indenfor skattelovgivningens rammer. Etablering af et ApS kræver dog ofte bistand af en revisor. Tilsvarende kræver det påkrævede årlige regnskab også revisorhjælp til en anslået årlig omkostninger på 5.000-10.000 kroner.

Markedsføring

Lokale privatpraktiserende læger vil sandsynligvis stå for en del henvisninger af nye kunder, men som selvstændig psykolog er du også nødt til selv at gøre opmærksom på din tilstedeværelse og din kompetencer.

Derfor kan du med fordel registrere dig som psykolog på www.psykologoversigt.dk og bruge Google Adwords annoncer til at markedsføre dine psykologydelser på Googles søgemaskine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *